-->
BG FR US
 Годишник на ВТУ

ALMANAC of University of Transport

 

Редакционен съвет

PETAR KOLEV KOLEV, Professor, DSc

DANIELA DIMITROVA TODOROVA, Prof., PhD

Nedelcho Nedelchev, Professor

Hristo Hristov,Professor, DSc

Antonio Andonov, Professor, DSc

Ivan Milenov,Professor

Vasil Aleksandrov, Profesor

Kiril Karagyozov, Prof., PhD

Emil Zelezov, Prof., PhD

Chavdar Kolev, Ass. Prof., PhD

Vera Grigorova,

 


ISSN 1314-362X

Всички материали се приемат при условие, че авторът не ги публикува на друго място. Той носи отговорност за прецизността и достоверността на своите тези и на изнесената информация.

 

 1 / 2010

 2 / 2011

 3 / 2012

 4 / 2013

 5 / 2014

 6 / 2015