Технически секретар

Име: СИЙКА СИМЕОНОВА ПАЦОВА
Тел. 02/9709-464
e-mail: f_tm@vtu.bg
Местоположение: Ректорат ет.1

Инспектор, учебна дейност

Име: ГАЛЯ ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА
Тел. 02/9709-299
e-mail: terzieva@vtu.bg
Местоположение: Ректорат ет.1