Заместник декан на факултет "Техника и строителни технологии в транспорта"

 
Име: Веселин Емилов Стоянов
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Тел./Факс: (+359 2) 02/9709-396
e-mail:

ves@vtu.bg

Образование и академично израстване:
  • „Машинен инженер”, специалност „Подвижен железопътен състав” – ТУ София , 1984 г.
  • Асистент по научна специалност специалност „Подвижен железопътен състав и тяга на влаковете” ВНВТУ "Т. Каблешков"-1988 г.
  • „Доктор” по научната специалност „Локомотиви, вагони и трамваи” - 2009 г.
  • Доцент по Транспортна техника 2013 г.
Основни лекционни курсове:

„Транспортна техника”, „Железопътна техника”, „Изпитване и диагностика на автомобила”, „Аеродинамика, дизайн и ергономия на автомобила”

Професионално развитие:

от м.10.2013г.: Заместник-декан на факултет "ТСТТ" при ВТУ "Т. Каблешков"
от 2006г.: Заместник-ръководител на катедра „Транспортна техника” във ВТУ "Т. Каблешков"
1988 – 2009г.: Асистент, старши и главен асистент в катедра "Транспортна техника” във ВТУ "Т. Каблешков"
1984 – 1988 г.: „Организатор-производство”, ръководител на група за капитален ремонт на електрически локомотиви серия 41-00 ÷ 45-00 в ЖПЗ „Г. Димитров” – София.

Интереси:

В областта на транспортната техника: железопътна техника (локомотиви и вагони, високоскоростни влакове) автомобилна техника (автомобили, аеродинамика и дизайн на автомобила).

Над 15 публикации в областта на транспортната техника у нас и в чужбина.