Технически секретар

Име: СНЕЖАНА СЛАВЧЕВА АНГЕЛСКА
Тел.: 02/9709-451
e-mail: f_ket@vtu.bg
Местоположение: Ректорат ет. 1

Инспектор, учебна дейност

Име: ХРИСТИНКА ПЕТКОВА УЗУНОВА
Тел.: 02/9709-271
Местоположение: Ректорат ет. 1