Проф. дтн Валерий Ковальов – завършва Ленинградския институт по железопътен транспорт през 1981 г. До 1994 г. работи в Управлението на Октябърските железници, като през същата година е назначен за техен първи заместник-началник. През 1995 г. е началник на Приволжките железници, а през 1997 г. заема поста първи заместник-министър на транспорта на Русия. От 1999 г. е ректор на Петербургския държавен университет по транспорт. Проф. Ковальов е изтъкнат учен в областта на организацията и управлението на транспортните системи.