Проф. д-р инж. Екехард Шнийдер - завършва Техническия университет в гр. Брауншвайг, Германия. През 1979 г. отговаря за проектирането на Германската система за управление и контрол TRANSRAPID и за разработката на напълно автоматичен контрол на машините. От 1988 г. проф. Шнийдер оглавява Института по безопасност на транспорта и автоматизацията и става член на борда на директорите на Центъра за транспортни изследвания към Техническия университет в Брауншвайг. Той е член на редица немски и международни организации, носител е на високи награди за изследователските си постижения.