Проф. д-р Ранко Раканович – завършва Машинния факултет в Белград, специалност „Железопътна техника”. Защитава докторска дисертация в Белградския университет. Работи като водещ проектант, научен сътрудник, ръководител на Центъра за изпитания и заместник-директор по техническите въпроси във Фабриката за вагони в гр Кралево. Основател е на Машинния факултет в Кралево и в продължение на 8 години е негов декан. Преподава дисциплини, свързани с железопътната техника и се занимава с изследване на конструкцията на подвижен железопътен състав.