Петър Мутафчиев - завършва Химикотехнологичния и металургичен университет през 1988 г. Същата година започва работа в Завода за спирачни съоръжения към БДЖ, като последователно заема длъжностите технолог, заместник-директор и директор. От 1991 г. е общински съветник и председател на Общинския съвет в гр. Първомай. През 1997 г. е избран за народен представител в 38-то Народно събрание. В 39-то Народно събрание заема постовете: член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство; заместник-председател на Комисията по транспорт и телекомуникации, председател на групата за приятелство с Йордания. В периода 1997-1999 г. е заместник-председател на Регионалния съвет на БСП – Пловдивска област. През 2005 г. става министър на транспорта на България.