Николай Василев – през 1994 г. завършва Института за икономически науки в Будапеща, Унгария, специалност „Икономика”, а през 1995 г. – „Бизнес администрация” и „Финанси и икономика” в Университета на щата Ню Йорк. От 1996 г. до 1997 г. специализира „Данъчна политика и финанси” в Университета „Кейо”, Япония. През 1997 г. получава магистърска степен по „Международна икономика и финанси” в Университета „Брендайс”, САЩ. Следват консултантски постове в редица големи чуждестранни фирми и международни институции. През 2001 г. е заместник министър-председател и министър на икономиката на България. През 2003-2005 г. е заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията, а от август същата година – министър на държавната администрация и административната реформа.