Проф. д-р Мустафа Карашахин – ръководител на транспортния отдел на катедра „Строителство”, Инженерно-архитектурен факултет, Университет „Сюлейман Демирел”, гр. Испарта, Турция и съветник към Министерството на транспорта на Турция. Притежава дългогодишен творчески и практически опит в областта на транспортното строителство, автор е на десетки научноизследователски трудове и публикации, участва в разработването на редица национални и международни проекти.