Ст.н.с. д-р Андраник Манукян - завършва Ереванския икономически институт и Ленинградския институт по финанси и икономика. Хабилитирал се е в Ереванския институт по икономика. Бил е депутат във Върховния съвет и в парламента на Република Армения. През май 2000г. става министър на държавната администрация, а от ноември същата година оглавява Министерството на държавните приходи. От юли 2001г. е министър на транспорта и съобщенията на Република Армения.