Генерал-майор доц. Григор Жотев – завършва Военнотехническата академия, спец. „Железопътно строителство”и висш академичен курс във Военна академия „Тил и транспорт” в Санкт-Петербург. През 1987 г. става доцент. През 1995 г. постъпва в Транспортния техникум на длъжност „командир на батальон”, а през 1958 г. напуска поради съкращаване на военната служба. През 1962 г. постъпва в Полувисшия железопътен институт на длъжност „заместник –директор”, а от 1970 г. е началник на ПЖИ „Тодор Каблешков”. От 1984 г. е началник на ВНВТУ „Тодор Каблешков”. Преподава дисциплините „Военна история и история на военното изкуство” и „История и география на железниците”. Автор е на две книги и 44 научни публикации.