Д-р Даниел Каде – директор по международни взаимоотношения към техническия директорат на „ALSTOM Транспорт”. Осъществява дългогодишна координираща дейност, която успешно допринася за подготовката и реализирането на редица международни проекти, спомагащи развитието на транспортната наука и технологии в България, на транспортното образование и междууниверситетското научноизследователско сътрудничество.