Проф. дтн Борис Льовин – през 1973 г. завършва МИИТ, Москва. Започва работа като инженер в катедра „Автоматизирани системи за управление”. От 1977 г. отговаря за аспирантурите в МИИТ, а през 1989 г. става ръководител на Отраслов център за подготовка на научно-педагогически кадри. От 1991 г. е ректор на Всесъюзния институт за повишаване на квалификацията на ръководители и специалисти в железопътния транспорт. Под негово ръководство, от 1995 г. институтът се преобразува в Руска академия по железопътен транспорт. През 1997 г. е избран за ректор на Московския държавен университет по транспорт.