Музей ВТУ

 ВТУ "Тодор Каблешков"

Учебен комплекс по експлоатация на железопътния транспорт

Учебен комплекс по експлоатация на железопътния транспорт Музеят на ВТУ “Тодор Каблешков” е една от първите и най-големи експозиции, съществуващи във висши учебни заведения в България. Той е създаден във връзка с честването на 50-годишнината на Държавното железопътно училище и е открит на 11.11.1972 г.

Музеят се намира в централната част на таванския етаж на учебен блок 1, а от двете му страни е разположен учебният комплекс по експлоатация на железопътния транспорт. Площта на помещението от 203 кв.м е разделена на три сектора, в които са изложени фотоси и експонати, представящи различните етапи в развитието на образователната институция и

основните дейности, които е осъществявала съобразно спецификата и статута си.

Приспособяването на помещението за музейна експозиция е извършено по стопански начин, със собствени средства и доброволен труд на преподаватели, командири и курсанти. Художествено-архитектурното оформление е по проект на художника Иван Грозев и арх. Милко Халачев.

» Напред