BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Конференция на факултет "ТСТТ"

В периода 15 – 17 септември 2016 г. в Лечебно-възстановителна база на Народното събрание на Р. България в гр. Велинград се проведе Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2016“, организиран от Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ към ВТУ „Т. Каблешков“. Форумът беше открит от Председателя на организационния комитет – доц. д-р инж. Красимир Кръстанов и Председателя на Програмния комитет – проф. д-р инж. Валентин Николов. Приветствено слово към участниците при откриването поднесе Почетния председател на програмния комитет и Ректор на ВТУ „Т. Каблешков“ – проф. дтн. инж. - мат. Петър Колев.
В началото Председателя на организационния комитет – доц. д-р инж. Красимир Кръстанов прочете поздравителни адреси към участниците на Форума от Секретаря по Образование, наука и връзки с гражданското общество от Администрацията на Президента на Р. България – г-жа Румяна Коларова; Министъра на Регионалното развитие и благоустройството – г-жа Лиляна Павлова; Ректора на УАСГ – проф. д-р инж. Иван Марков и от Председателя на УС на Национално сдружение – общество на инженерите по железен път – г-н Иво Марков.
По време на пленарното заседение презентации бяха направени от фирмите „Юпитер 05“ ООД, „Юпитер Метал“ ООД, „Евро Алианс Тунели“ АД, „Виакон България“ ЕООД и от г-н Димитър Михайлов – началник регионален отдел „Югоизточна България“ към ГД „ИТН“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Някой от фирмите бяха разположили и свои щандове пред пленарната зала.
Научните доклади се презентираха в две секции – „Транспортна инфраструктура“ и „Механика, Транспортна и Подемно-транспортна техника“. В конференцията участваха 50 представители на академичните среди и фирми от България и чужбина с 40 доклада в десет научни направления.
Освен от ВТУ“ Т. Каблешков“ събитието беше финансирано и от ДП „НКЖИ“, фирмите „Юпитер 05“ ООД, „Юпитер Метал“ ООД, „Евро Алианс Тунели“ АД, „Виакон България“ ЕООД и „Екип 2000 - Котов и Сие“ СД.
Всички участници получиха рекламни материали на ВТУ – чанти за лаптоп, USB памет, химикалка и четка за клавиатура. Бяха раздадени и сертификати за участие във форума. За пореден път бе проведен международен научен форум с висока академична стойност и благодарение на отличната организация на събитието и професионализма на участниците бе оценен от всички на много високо ниво.