BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Създаване на Обществен съвет по транспорта

Маг. инж. Пламен Парушев – докторант към катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” при ВТУ „Тодор Каблешков”, инициира създаването на Обществен съвет по транспорта в Община Варна. Той подготвя правилник за организацията и дейността на съвета. Неговата идея като инициатор е гражданите и представителите на бизнес средите да подпомагат дейността както на ПК „Транспорт” при Общинския съвет, така и на Община Варна. Целта на създаването на Обществен съвет по транспорта е да има по-тясна връзка между гражданите, бизнеса и Община Варна в лицето на местната управа. Маг. инж. Пламен Парушев е убеден, че обществените съвети са живата връзка между обществото и общинската администрация.