BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Международна производствена практика

През периода 10.07.2016 - 20.07.2016г. преподаватели и група студенти от Московския държавен университет по транспорт и съобщения /МИИТ/ гр. Москва проведе обменно-опознавателен стаж в България. Руската група се запозна с лабораториите и материално-техническата база на катедрите във ВТУ „Тодор Каблешков“. Програмата в София включваше обиколка на историческия център на града, запознаване със Софийския метрополитен, посещение на местността „Златните мостове” в природен парк „Витоша” и Националния военноисторически музей. Организирано беше посещение на възрожденския град Копривщица, където групата се запозна с делото и къщата-музей на Тодор Каблешков. В Учебно-възстановителната база на ВТУ, с. Равда, групата беше посрещната лично от ректора проф. дтн. инж.-мат. Петър Колев и заместник-ректора по научноизследователската и международна дейност – проф. Даниела Тодорова, която връчи на руските студенти сертификати за тяхното участие в производствената практика. На организирана официална вечеря бяха изказани благодарности от двете страни за продължаващата добра практика на сътрудничество, топлото посрещане и ползата от опознавателните стажове в двете страни.