BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Студенти от ВТУ „Тодор Каблешков” на опознавателен стаж

На основание дългогодишното сътрудничество между Московския държавен университет по транспорт /МИИТ/ и ВТУ „Тодор Каблешков“ беше проведен опознавателен стаж в град Москва през периода 29.06.2016 - 08.07.2016г. Групата от 17 студенти и преподаватели беше съставена от специалности „Транспортно строителство и съоръжения“, „Автомобилна техника“ и „Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност“ с ръководители проф. Майя Иванова, доц. Мариан Мутафчиев и доц. Красимир Кръстанов. Студентите бяха запознати с материалната база, научно-техническата библиотека и лабораториите на Института по строителство на пътища и съоръжения, Института по транспортна техника и системно управление. Ръководителите от двете страни представиха учебните заведения на вниманието на руските и българските студенти. Подготвената програма включваше посещение на Музея по история на железопътната техника, запознаване с Московския метрополитен и развиващата се инфраструктура в град Москва. Групата посети забележителностите като Червения площад, Кремъл, основните паркове и храмове в града. Дългогодишното сътрудничество между двете учебни заведение беше потвърдено като много ползотворно от двете страни, с оглед разширяване на практическите познания на студентите и тяхната реализация.