BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

XXIV международна научна конференция TRANS&MOTOAUTO`16

От 29.06 до 01.07.16 г. в гр. Бургас се проведе двадесет и четвъртата международна научна конференция Trans&Motoauto`16, на която Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ беше съорганизатор. В работата на конференцията от училището взеха участие проф. дтн дхк Петър Колев-председател на Международния програмен комитет, проф. д-р Даниела Тодорова – член на програмния комитет и проф. дн.Николай Тончев – председател на организационния комитет. В приветствието си към участниците в конференцията проф. Колев заяви, че този форум се утвърди, като значителна проява по автомобилна, железопътна, авиационна, подемно-транспортна, пътно-строителна, земеделска и военна техника и технологии в научните области по механика, динамика, якост и надеждност на конструкциите, теория на машините и механизмите, транспортен мениджмънт и маркетинг, логистика, безопасност, екология и теория на обучението, на възпитанието и на научните изследвания. Доказателство за това е интереса към форума.Тази година на конференцията бяха представени 53 научни доклада на учени от 21 държави, сред които - Австрия, Армения, България, Грузия, Естония, Китай, Киргизстан, Куба, Латвия, Македония, Мексико, Полша, Румъния, Русия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Турция, Черна гора, Словакия, Чехия. В словото си проф. Колев изтъкна, че това събитие е ключово за транспортната общност в региона, даващо възможност за дискусия на приоритети и тенденции, споделяне на опит и добри практики и установяване на контакти. На конференцията бяха представени и докладите на представителите от училището проф. дн. Светослав Николов, докторант Наталия Недкова и доц. д-р инж. Красимир Кръстанов.