BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Професионален празник на транспортните работници

На 28 юни 2016 г. се проведе тържествено честване по повод Професионалния празник на транспортния работник. Събитието беше организирано от Научно-техническия съюз по транспорта, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Съюза на транспортните синдикати в България. Форумът беше посветен на предизвикателствата и перспективите за развитието на транспорта в България. Празникът беше организиран и проведен под патронажа на г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” беше представено от ректора проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, заместник-ректора по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова, декана на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” проф. д-р Иван Миленов, преподаватели, студенти и докторанти. От името на академичната общност на транспортния университет приветствие към присъстващите отправи проф. Петър Колев. Важна част от тържеството беше връчването на награди и грамоти за активно участие в Научно-техническата конференция „Младежки форум 2016”. Наградени от ВТУ „Тодор Каблешков” бяха докторантите и студентите Явор Исаев, Виолина Вельова, Мартин Златков, Мартина Томчева и Камелия Цветкова. Ректорът проф. Петър Колев поздрави със заслуженото отличие наградените.