BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Разширяване на българо-китайското сътрудничество в образованието и научните изследвания

Ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ дхк проф. дтн инж.- мат. Петър Колев и зам.- ректорът по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова взеха участие в Третата международна конференция по образование, сътрудничество и обмен в гр. Нингбо, спонсорирана от Министерство на образованието на Китайската народна република. На конференцията участваха 16 европейски държави от Централна и Източна Европа, които представиха своите университети и възможностите за сътрудничество и обмен в образователната и научноизследователската дейност. Пред участниците в конференцията българската делегация отчете реални резултати от тригодишното сътрудничество между Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” и Технологичния университет в гр. Нимгбо в обучението на докторанти и разработването на съвместен проект по програма „Еразъм +“. Представен бе доклад за българо-китайското сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания.
Беше организирана работна среща с участие на представители на Министерство на образованието, зам.- кмета по образование на гр. Нингбо, на която се проведоха редица дискусии, отнасящи се до образователното сътрудничество. Ректорът, проф. Колев, проведе официални разговори със заместник - министъра на образованието и науката и със заместник- кмета по образованието на гр. Нингбо относно сътрудничеството между университетите в областта на образователната, научноизследователската дейност и академичния обмен между университетите в обучението на докторанти от България и Китайската народна република с научни ръководители от двете страни, както и обучение на студенти в ОКС „магистър” и „бакавалър”. Препоръча се задълбочаване на отношенията между университетите.
На 11.06.2016 г. на тържествено заседание беше подписан Меморандум за създаване на Международен Център за Трансфериране на Постиженията в Областта на Науката и Технологиите (Научен и Технологичен Съюз на Университетите и Научноизследователските Институти), който е едно ново ниво на сътрудничество между Технологичния университет в гр. Нингбо и ВТУ „Тодор Каблешков“, Жилински университет-Словакия, БАН „Институт за космически изследвания и технологии“.
В рамките на конференцията се проведе и Панаир на образованието, където всеки университет имаше свой щанд, подготвен и спонсориран от Министерство на образованието на Китайската народна република. Щандът на нашия университет се радваше на голям интерес от страна на студенти, докторанти и сътрудници от подобни университети от Китай. Предложени бяха нови възможности за разширяване на партньорството с тези университети.