BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Връчване на диплома за ОНС „доктор”

На 30 май 2016 г., на заседание на Факултетния съвет на факултет „Транспортен мениджмънт”, официално беше връчена диплома за образователната и научна степен „доктор” на гл. ас. д-р Маргарита Данчева. Дипломата й беше връчена от проф. д-р Даниела Тодорова – заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност и неин научен ръководител.