BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Международна научна конференция „Безопасна Европа: диагноза и прогноза”

От 12.05.2016г. до 13.05.2016г. г. в Университета - Доброва Горница, Полша се проведе Международна научна конференция, посветена на темата: „Безопасна Европа: диагноза и прогноза”, организирана от Университета в Доброва Горница и Европейската Асоциация за Сигурност (European Association for Security) със седалище Краков, Полша.
Конференцията се проведе в аулата на Университета и бе открита от ректора проф. Здрислава Даско-Пикиевич и президента на Европейската Асоциация за Сигурност проф. Лешек Коженьовски.
От ВТУ „Тодор Каблешков” взеха участие с доклади преподавателите проф. д-р Руско Вълков, проф. д-р Мария Славова Ночева, д-р Росица Тодорова, д-р Паулина Тодорова. Проведени бяха няколко панела с дискусии и бяха широко обсъдени теми, свързани с европейската безопасност и сигурност в съвременните условия.
Слово от името на ръководството на нашия университет изнесе проф. д-р Мария Славова Ночева – вицепрезидент на Европейската Асоциация за Сигурност за България. Бе подчертано, че безопасността в началото на 21 21 век е сериозен проблем за човечеството. Глобалните процеси поставят нови въпроси и задачи пред членовете на Европейската Асоциация за Сигурност. Заплахата и безопасността в глобален аспект изискват от цялата ни международна научна общност обединени усилия за постигане на един по-добър, мирен и сигурен свят.
Осъществиха се контакти с колеги от Университета в Доброва Горница, както и с преподаватели от други университети на Полша, Украйна, Словакия, Чехия и др. С повечето от тях се проведоха разговори относно спецификата на обучение в нашите университети.