BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза”

На 20 май 2016 г. се проведе тържествено заседание на Академичния съвет на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, на което официално беше присъдено почетното звание „Доктор хонорис кауза” на ВТУ „Тодор Каблешков” на проф. д-р инж. Стоян Братоев – изпълнителен директор на „Метрополитен” ЕАД, за принос за развитието на висшето транспортно образование и взаимоотношенията между ВТУ „Тодор Каблешков” и „Метрополитен” - София.
Проф. д-р Даниела Тодорова – заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност запозна присъстващите с жизнения, професионален и творчески път на проф. Братоев. В заключение тя подчерта: „Проф. Братоев е изтъкнат учен и изследовател, той се ползва с ярко изразен авторитет на професионалист и творец, както и на преподавател в един от реномираните университети в България. Изключителен е неговият принос за изграждането и отличното функциониране на столичния метрополитен, който е една от най-важните и значими придобивки за гражданите и гостите на София”. Ректорът на транспортния университет проф. дтн инж.-мат. Петър Колев констатира: „Убеден съм, че тази номинация на проф. Братоев е акт на признание на академичната общност на ВТУ „Тодор Каблешков” към изключителните му заслуги за просперитета на отношенията между ВТУ „Тодор Каблешков” и „Метрополитен” – София – една от най-значимите транспортни инфраструктури на нашата столица, за развитието на която съществен принос има проф. Братоев”.
На събитието присъстваха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община. Те поздравиха Доктор хонорис кауза проф. Стоян Братоев с високото отличие и му пожелаха още по-големи професионални успехи.