BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Посещение на студенти в Народното събрание


На 18.05.2016 г. студенти от специалност „Транспортно строителство” под ръководството на проф. д-р инж. Валентин Николов и специалност „Икономика на транспорта” под ръководството на доц. д-р Васко Василев посетиха Народното събрание. Групата проведе срещи с членове на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Бяха обсъдени актуални проблеми на транспорта и транспортната инфраструктура в Р България.