BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

МЛАДЕЖКИ НАУЧЕН ФОРУМ


„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ”


На 16.05.2016г. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, Центъра за бизнес планиране и управление на проекти и Студентския съвет организираха и проведоха Младежки научен форум „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ”.
Препълнената зала, в която се провеждаше форума, бе изпълнена с младежки дух, академичност и ведро настроение.
Проф. д-р Даниела Тодорова - заместник- ректор по научноизследователската и международна дейност откри младежкия научен форум, като отбеляза, че младото поколение учени се създава още през време на университетското обучение, още на студентската скамейка се ражда и съзрява любовта към новото и непознатото, към познанието, което предстои да бъде разкрито.
Поздравление към участниците в научната студентска сесия поднесе ректорът на университета проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Ректорът изказа своето удовлетворение от провеждането на студентската научна сесия, защото като висше училище, ВТУ трябва да насърчава провеждането на подобни научни форуми. Те дават възможност да се представят новите научни постижения, да се обсъждат общите проблеми, да се обменя опит. Всичко това води до повишаване качеството на обучение, а с това да се издига и престижът на висшето училище.
По случай младежкия форум, заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев бе изпратил поздравителен адрес.
Приветствие към студентите и докторантите направи проф. Драган Петрович, преподавател от Машинния факултет, Кралево, Сърбия. Той пожела на участници успешно представяне във форума.
Проф. д-р Даниела Тодорова обяви пред аудиторията, че разработените научни изследвания от студенти и докторанти ще бъдат публикувани в списание „Млад форум” - Младежко издание на научното списание „Механика Транспорт Комуникации”-.
На младежкия научен форум присъстваха и доц. д-р Румен Улучев -зам.- ректор по учебната дейност, деканите и зам.- деканите на факултетите - проф. д-р инж. Тошо Качаунов, проф. д-р инж. Валентин Николов, доц. д-р Мария Христова, проф. д-р инж. Николай Георгиев - Еразъм координатор, преподаватели и колеги.
Модератор на форума бе проф. д-р Антоанета Кирова - Ръководител „Център за бизнес планиране и управление на проекти” и преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”.
В работата на научната сесия взеха участие общо 71 млади изследователи от ВТУ „Тодор Каблешков”, от БАН, представители на университетската Еразъм-общност от Полша, Латвия, Сърбия.
Докторантите и студентите презентираха изследванията, върху които са работили, като разработките се отличаваха с иновативност, рационалност и прозорливост. Докторантите и студентите показаха пред колегите си и гостите на научната сесия отлични знания и компетентност в областта, в която са правили своите изследвания. Освен това те демонстрираха самочувствие, инициативност и креативно мислене, умения за работа в екип, за отстояване на позиции и компетентност.
Всички участници във Форума получиха Сертификати.
За нас като образователна и научна институция инвестицията в наука и връзката й с реалния пазар, бизнеса и научните организации е от съществено значение в условия на криза. Развитието на науката зависи от приложенията на научните изследвания в реалната, заобикаляща ни среда.