BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Презентация на Стажантската програма на VIVACOM

На 27.04.2016 г. със съдействието на Центъра за кариерно развитие към ВТУ „Т.Каблешков” се проведе презентация на “VIVAROOMS Ключът е в теб!”
- Лятната стажантска програма на VIVACOM, една от най-големите стажантски програми в България, която се провежда за 13-ти пореден път.
Срещата с представителите на Дирекция „Човешки ресурси” беше открита от доц. д-р Румен Улучев, заместник-ректор на ВТУ „Т.Каблешков” по учебната работа и академичен ръководител на кариерния център, който изрази задоволството си от дългогодишното успешно сътрудничество на транспортния университет с VIVACOM. Александра Димитрова, специалист Човешки ресурси, представи пред студентите етапите на програмата, условията за участие и ползите от стажуването: придобиване на професионални знания и умения под ръководството на индивидуално назначен ментор, трудов договор, конкурентно заплащане и социални придобивки, участие в специфични обучения и, разбира се, отлична възможност за създаване на полезни контакти и професионална реализация в българския телеком.