BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Студентска екскурзия

По идея на Студентски съвет се организира еднодневна екскурзия за студентите на ВТУ "Тодор Каблешков". Посетиха се Чудните мостове и Бачковски манастир. Всички останаха с много мили спомени, заредени с настроение и нови приятелства.