BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Публична лекция на проф. д-р инж. Стоян Братоев

На 25 април 2016 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, по покана на ректора проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, гостува изпълнителният директор на „Метрополитен” ЕАД проф. д-р инж. Стоян Братоев. Той изнесе публична лекция с дискусия на тема „Основни аспекти при новото разширение на метрото в София”. Проф. Братоев беше представен пред аудиторията от проф. Петър Колев, който подчерта големия интерес на присъстващите преподаватели, студенти, докторанти и служители към темата на лекцията, пряко касаеща професионалната реализация на кадрите, които завършват ВТУ „Тодор Каблешков”.
Аулата на транспортния университет беше изпълнена с десетки представители на академичната общност. Интересът към лекцията беше голям и напълно оправдан. Тя изобилстваше от множество подробни факти и данни, свързани със строежа на софийското метро. Лекцията на проф. Братоев породи редица въпроси, на които той отговори изчерпателно. Беше засегнат пряко и въпроса за обучението и подготовката на специалисти за нуждите на метрополитена, която ще се осъществи във ВТУ „Тодор Каблешков”.
След приключване на лекцията и последвалата я дискусия, проф. Петър Колев благодари на проф. Стоян Братоев и му връчи сертификат.

Вижте презентацията от лекцията