BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Участие в международна конференция

От 18-22.04.2016 се проведе 6 European Transport Research Conference MOVING FORWARD: Innovative solutions for tomorrow's mobility във Варшава, Полша на стадиона PGE Narodowy. На конференцията бяха регистрирани над 2100 участници от ЕС, Русия, Украйна, Беларус, САЩ, Китай и Индия. Единственият представител от страна на България е колектив от катедра ТОУТ, ВТУ „Т.Каблешков” с включен доклад "KNOW-IN project outcomes in support of training road transport managers" в сесията Inland Transport and Synchromodality. Участник от страна на колектива беше доц. д-р инж. Мирена Тодорова.