BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Делово посещение

Официална делегация на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” в състав Доктор хонорис кауза проф. дтн инж.-мат. Петър Колев - ректор на транспортния университет и проф. д-р Даниела Тодорова - заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност, е на делово посещение в Московския държавен университет по транспорт /МИИТ/. Един от поводите за гостуването е провеждащата се XI международна научно-практическа конференция «ПРАВОВЫЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ: РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ», на която ректорът проф. Петър Колев ще поднесе приветствие към участниците и организаторите.
По време на престоя си в Москва нашата делегация се срещна с заместник-ректора по международните отношения на МИИТ доц. кандидат на техническите науки Владимир Николаевич Глазков. По време на разговора бяха обсъдени редица важни за двете образователни институции въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на взаимоизгодното сътрудничество в областта на учебната и научноизследователската дейност. Разговорът засегна и съгласуването на практиката на студентите и докторантите от двата университета в Москва и София през месец юли 2016 г.. Гостуването е свързано и с предстоящото отбелязване на 120-годишнината от създаването на МИИТ.