BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Ден на отворените врати

На 13 април 2016 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се проведе Ден на отворените врати. Идеята за провеждането на това събитие е всички желаещи кандидат-студенти да посетят транспортния университет и да се запознаят в максимална степен с възможностите за обучение и продължаване на образованието. Младите хора имаха възможност също така да разгледат материално-техническата база на университета, както и условията за почивка и отдих. На всички посетители беше осигурен максимален достъп до кабинети, зали и лаборатории, а също и подробни отговори на въпроси, вълнуващи кандидат-студентите.
Паралелно с Деня на отворените врати протече и среща на академичното ръководство на ВТУ „Тодор Каблешков” с директори на средни училища от София и страната. Заедно със своите ръководители бяха дошли и множество ученици, които присъстваха на срещата. Те с внимание изслушаха експозетата на академичното ръководство в лицето на деканите на трите факултета проф. д-р Иван Миленов, проф. д-р Валентин Николов и заместник-декана и институционален Еразъм координатор проф. д-р Николай Георгиев. Интерес представляваше и изказването на ст. преподавател Нина Димитрова - ръководител на Центъра за кариерно развитие. Срещата се водеше от заместник-ректора по учебната дейност доц. д-р Румен Улучев. Всички те отговориха обстойно на зададените въпроси. Мнения по дискутираните теми изразиха и директорите на средните училища. Срещата приключи с обиколка на университетския кампус.