BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Публична лекция на зам.-министър Валери Борисов

На 12 април 2016 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, по покана на ректора проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, гостува заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията инж. Валери Борисов. Той изнесе публична лекция с дискусия на тема „Развитие на транспорта, информационните технологии и електронното управление в България”. Заместник-министър Валери Борисов беше представен пред аудиторията от проф. Петър Колев, който подчерта големия интерес на присъстващите преподаватели, студенти, докторанти и служители към темата на лекцията, пряко свързана с направлението, в което транспортният университет обучава. Инж. Валери Борисов изказа благодарност за поканата, на която откликна с удоволствие.
Аулата на ВТУ „Тодор Каблешков” беше препълнена от заинтригувани млади хора и множество представители на академичната общност. Интересът към лекцията беше голям и напълно оправдан. Тя изобилстваше от множество факти и статистически данни, свързани със сектор транспорт. Инж. Валери Борисов говори за изпълнението на Оперативна програма „Транспорт” и за задачите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020 г.”, чиято основна цел е изграждането на устойчива транспортна система. Той разгледа и приоритетните проекти, залегнали в програмата. Инж. Борисов подчерта стратегическите цели, свързани с електронното управление в България.
След приключване на лекцията и последвалата я дискусия, проф. Петър Колев благодари на заместник-министър Валери Борисов и му връчи сертификат.

Вижте презентацията от лекцията