BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Участие на ВТУ „Тодор Каблешков” на изложение

На изложението за индустриална техника MachTech & InnoTech Expo, открито в Интер експо център - Цариградско шосе от 5 - 8 април 2016, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” участва с щанд, на който е изложен прототип на български електромобил, реализиран по проект BG161PO003-1.1.05-0254-C0001 "Разработване на опитен образец на "Модулен електрически автомобил" под ръководството на проф. д-р Иван Миленов, със заявление за издаване на патент за изобретение № 111076/09.11.11", с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. На щанда също може да се види разработка на кат. СОТС "Мобилна платформа за радиомониторинг и дистанционен контрол на технически съоръжения в областта на транспорта и съобщенията", осъществена изцяло с вътрешно финансиране по НИП на ВТУ „Тодор Каблешков”.