BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Специализация по “Публична администрация”

От 04.04.2016г. във ВТУ „Тодор Каблешков” успешно стартира курс за специализация по „Публична администрация”. Курсът се организира от Центъра за следдипломна квалификация и продължаващо обучение с подкрепата на Студентския съвет на ВТУ. Участниците в курса са студенти и докторанти, както от ВТУ „Тодор Каблешков”, така и от други университети от страната. Специализантите ще изучават четири дисциплини, чрез които ще придобият управленски и икономически компетенции, умения по електронно и информационно обслужване, по делово общуване и административна етика за работа в държавната администрация и публичния сектор. Обучението се извършва по съвременна методика, в интерактивни форми, симулации и др. В семинарните занятия се решават практически казуси и ситуации. Ръководител на курса е проф. д-р Даниела Тодорова.