BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Ден на студентско управление

На 22 март 2016 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се проведе станалият традиционен Ден на студентско управление. Този ден е по инициатива на академичното ръководство на транспортния университет. Неговата цел е запознаване на студентите с работата на административния апарат за осъществяване на учебната и научноизследователската дейност на университета. Нашите възпитаници се превъплътиха в ролите на възлови академични длъжности и изживяха няколко отговорни и незабравими часове със своите ментори.
Ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев приветства младите си колеги, като в своето слово той подчерта: „Скъпи студенти, през този Ден на студентско управление вие ще се влеете в ритъма на трудовото академично ежедневие с любопитство и завиден интерес, ще проявите така характерните за младостта ви ентусиазъм и провокативно мислене. Ще имате чудесната възможност да прокарате и защо не да наложите свои позиции и идеи в много сфери на управлението и процеса на обучение. Убеден съм, че ще надделее стремежът ви да докажете на практика себе си, своите възможности и индивидуални качества”.
В Деня на студентско управление символично ректорите и деканите предадоха тогите си на техните дубльори. По този начин те им показаха каква тежест и висока отговорност трябва да носят с поемането на управлението на университета, макар и за един ден. Всеки от студентите дубльори, заедно с титулярите, имаше да решава важни текущи задачи, да взема решения по възникнали проблеми. Тези факти превърнаха един обикновен работен ден във вълнуващо преживяване. Студентката Богдана Кръндорска, която беше дубльор на заместник-ректора по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова имаше удоволствието да връчи на специална церемония докторска диплома. Дубльорът ректор Пейо Иванов - председател на Студентския съвет, ръководи провелия се Ректорски съвет, където бяха взети важни решения. На закриването на Деня на студентско управление всеки един титуляр и дубльор сподели своите впечатления и вълнения от протеклото събитие. Всички участници бяха изключително удовлетворени и щастливи от развитието на този ден и от успешно извършената работа.