BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Дипломни защити в кат. "ТТ"

На 24 февруари 2016 г. в катедра „Транспортна техника“ студентите от специалност „Автомобилна техника“, ОКС „магистър“ успешно защитиха дипломни работи.
Бяха представени разработки в областта на проектиране на лек автомобил с повишена проходимост, специализирани автомобили, хибридно задвижване на автомобили и модернизиране на стенд за динамични изпитвания.
Комисията в състав председател: доц. д-р инж. Марян Мутафчиев, доц. д-р инж. Веселин Стоянов, доц. д-р инж. Пенко Цветков, доц. д-р инж. Павлин Козарски , оцениха по достойнство представените дипломни проекти.