BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” -

165 години от рождението на Тодор Каблешков

На 13.01.2016г. Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” отбеляза своя патронен празник - 165 години от рождението на националният герой и незабравима личност Тодор Каблешков. В своето приветствено слово ректора на университета доктор хонорис кауза проф. дтн инж. мат. Петър Колев подчерта: “този юбилей е знаменателен за цялата академична общност на университета, която с гордо вдигната глава носи неговото име вече 49 години. В историята със златни букви е записан краткият, едва 25-годишен житейски път на младия копривщенски възрожденец, герой от Априлската епопея и неуморим радетел за национално и духовно извисяване на един изстрадал в своето историческо развитие народ. Подвигът на този твърде рано съзрял мъж е достоен пример за редица поколения на България, завет за по-добри бъднини и просперитет на нацията. За нас Тодор Каблешков е и един от пионерите на железопътното дело, който с изключителна отговорност е изпълнявал своите служебни задължения, като умело ги е съчетавал с културно-просветната и революционна дейност. Нека и занапред неговото име и дело да светят в пантеона на безсмъртието.”
Официални гости на празника бяха зам. министъра на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева, ректори, заместник ректори, представители на транспортни фирми и организации, арх. Тодор Личев - автор на проекта за паметник на Тодор Каблешков в Борисовата градина, представители на Родово сдружение „Тодор Каблешков”, бивши випускници, настоящи студенти и докторанти, колеги и гости.
Заместник министър г-жа Ваня Кастрева поднесе поздравление към академичната общност и студентите на ВТУ „Тодор Каблешков”, в което отбеляза възходящото развитие на университета, реализацията на завършилите специалисти и подари Почетен знак на Министерството на образованието и науката, както и Книгата „Стенописите в главната църква на Рилския манастир”.
Под звуците на Гвардейският духов оркестър премина празничното тържество, в което бяха отбелязани постигнатите успехи през изминалата година от преподавателите, докторантите и студентите на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”. Поздравени бяха всички колеги заели нови академични и преподавателски длъжности „професор” и „доцент”, придобилите нова научна степен и образователната и научна степен „доктор”.
Ръководството на ВТУ „Тодор Каблешков”, студенти и представители на Родово сдружение „Тодор Каблешков” поднесоха венци пред паметника на Тодор Каблешков в университета и в Борисовата градина.
За пореден път ръководството на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” доказва на практика, че въпреки сложната икономическа ситуация, продължава активното модернизиране и оборудване на нови зали и лаборатории.. Днес Ректора проф. Петър Колев и зам. министъра г-жа Ваня Кастрева откриха нова лаборатория - „Релейни защити и измервателна техника”, към катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта”, което е в пряка връзка с подобряването и развитието на процеса на специализираното обучение.
За доброто настроение на празника се погрижиха и детски танцови състави към Синдикалния дом на Транспортните работници.:
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” е особено скъп за всеки член на академичната ни общност. Нека всички се грижим за него, за неговия престиж и авторитет в националното и международно образователно пространство, да допринесем, всеки според силите и възможностите си, за неговото развитие и преуспяване.