BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА 2008/2009 ГОДИНА

Първият учебен ден на новата академична 2008/2009 година бе белязан със знака на две събития. На тържествено заседание на Академичния съвет на ВТУ “Тодор Каблешков” бе присъдено почетното научно звание “Доктор хонорис кауза” на г-н Петър Мутафчиев – министър на транспорта на Република България, за принос в развитието на транспортните технологии и висшето транспортно образование, и за обновяване и модернизиране на материално-техническата база на ВТУ “Тодор Каблешков”. Г-н Петър Мутафчиев откри и най-новата придобивка –аулата, която ще допринесе за още по-доброто обезпечаване на учебния процес и ще съдейства за успешното реализиране на научноизследователската дейност.

Той връчи на ректора доц. дтн инж. Ненчо Ненов плакет “120 години Български държавни железници”. Висока оценка заслужава фактът, че Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” успя да отговори на съвременните изисквания и критерии на образователния процес и да се превърне в модерна академична институция, подчерта в словото си към университетската общност министър Мутафчиев.

Във връзка с предстоящата 120-годишнина на Българските държавни железници бе представен филм, проследяващ историческия път на тяхното развитие, пречупен през светлината на съвремието, с поглед към бъдещото им усъвършенстване в духа на европейските стандарти.