BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

СВОЯТ ПЪТ ПОЕМА И ВИПУСК 2008

В Деня на народните будители зала “Юбилейна” на Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” събра 275 абсолвенти от поредния випуск млади специалисти, които поемат пътя си в трудната и отговорна професия на транспортния работник. “Вие знаете много добре, че това е само първата стъпка, че след нея следват нови, и нови. И те в никакъв случай няма да са по-лесни. Важното е , че сега у вас е запалена творческата искра, и че ако тя бъде грижливо пазена, ще се разгаря все повече”. С тези думи се обърна към дипломиращите се ректорът на транспортната Алма матер – доц. дтн инж. Ненчо Ненов, като им пожела навсякъде, където ги отведе съдбата, да защитават с чест името “випускник на ВТУ “Тодор Каблешков”.

Светлият български празник, отстояващ вече толкова години хубавите възрожденски традиции, е прекрасен повод абсолвентите да поемат в ръка дипломите си и да тръгнат по пътя, който са избрали като своя житейска позиция и като най-правилния начин да реализират на практика възможностите си и личностните си качества. Убедени сме, че като предшествениците си и те ще успеят да намерят своето място в структурата на отрасъла, че ще се представят в най-добра светлина и ще отстояват принципите, на които са ги учили техните преподаватели. И тази година първенците на Випуск 2008 по факултети и специалности бяха отличени по утвърдения според академичната практика начин – чрез награди и лично връчени дипломи от ректора на висшето училище. Това са:
- инж. Гергана Лазарова – факултет “Транспортна инфраструктура”,
- инж. Павлина Николова – факултет “Техника, технология и управление в транспорта”,
- инж. Николай Недялков – спец. “Комуникационна и осигурителна техника”,
- инж. Анелия Петкова – спец. “Транспортно строителство”,
- инж. Георги Стойчев – спец. “Транспортна техника”,
- инж. Георги Димов – спец. “Индустриален мениджмънт”.