BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

XVIII международна научна конференция “Транспорт 2008” – 07-08.11.2008 г.

Зала “Юбилейна” на ВТУ “Тодор Каблешков” събра над 150 учени от цял свят, които взеха участие в двудневната XVIII международна научна конференция “Транспорт 2008”, чийто ежегоден домакин е висшето училище. Форумът беше открит от ректора доц. дтн инж. Ненчо Ненов, който пожела на участниците ползотворна работа и успешни срещи на българска земя. Приветствия към присъстващите поднесоха: министърът на транспорта г-н Петър Мутафчиев, зам.-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Добрева, членове на парламентарни комисии, ръководители на делегации от чужбина и др. Работата на конференцията протече в 11 направления и тематична сесия “Сигурност за мобилността на хора и стоки в обединена Европа”. Изслушани бяха 107 доклада.

Минути преди откриването на конференцията “Транспорт 2008”, министър Петър Мутафчиев и зам.-министър Ваня Добрева прерязаха лентата на обновената и модернизирана Библиотечно-информационна база и заедно с останалите гости разгледаха комплекса.