BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Проект на ВТУ помага на студенти да трупат практически опит чрез стажове в реална бизнес среда

50 студенти от 6 специалности на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” ще стажуват в продължение на 2 месеца в четири компании под ръководството на специално подготвени ментори. Това предвижда проект „Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков”, който вече стартира. Инициативата е на Центъра за кариерно развитие към Висшето транспортно училище и е насочена към подобряване на практическите умения на студентите от училището. С този проект инвестираме в професионалното развитие на студентите от училището - бъдещи специалисти в сферата на транспорта и комуникациите - и се надяваме да ги направим още по-конкурентоспособни, в сътрудничество с едни от най-изявените компании на нашия пазар, подчерта проф. Неделчо Неделчев - ръководител на проекта. Партньори на висшето училище са „Български държавни железници” ЕАД, „Метрополитен” ЕАД, БТК АД и „Еуроспед” ЕООД.

В съответствие с проекта стажантите преминават подготвителни обучения и работят съвместно с производствени и академични наставници (ментори). С цел да се осигури по-добро качество на практиката както за студентите, така и за компаниите, менторите са специално подготвени как да оказват съдействие на студентите в работата и да им предоставят обратна връзка за напредъка. По този начин младите хора ще получат градивна оценка и насоки за развитие на уменията си и ще бъдат по-подготвени за изискванията на пазара, коментира Гергана Раковска – председател на Фондация на бизнеса за образованието, по чиято методика се обучават наставниците. До момента в стажантската програма са се включили 15 студенти от 5 специалности. Обучени са и 15 производствени наставници от 4-те компании, както и 7 академични наставници от ВТУ „Т.Каблешков”. Проектът дава възможност да се задълбочи партньорството на висшето училище и работодателите, така че бизнесът не само да подкрепи с необходимата практика учебния процес, но и да покаже кои са важните за него елементи в съдържанието на учебните програми, подчерта Ирина Станчева, Мениджър Човешки ресурси на „Еуроспед” ЕООД.

Проектът е с продължителност 16 месеца и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален Фонд 2007 – 2013 г. Дейностите по проекта включват още създаване и поддържане на уебсайт с актуална информация за студентските стажове, издаване на практически помагала - Наръчници за стажанти и наставници, и Кръгла маса, на която ще бъдат представени резултатите от стажантската програма и тяхната добавена стойност за студентите, бизнеса и университета, поясни координаторът на проекта Нина Димитрова.