BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Среща с чуждестранните студенти във ВТУ „Тодор Каблешков”

В навечерието на студентския празник 8 декември беше организирана среща с чуждестранните студенти във ВТУ „Тодор Каблешков”. В различните образователни степени на университета и в Департамента за езиково обучение към СУ „Св. Климент Охридски” учат граждани на Република Македония, Молдова, Турция, Хърватска. На срещата присъстваха представители на академичното ръководство, преподаватели и служители. Специално внимание беше отделено на първокурсниците, които тази година бяха приети в специалността „Автомобилна техника”. Те получиха дар от доц. д-р инж. Добринка Атмаджова, ръководител катедра „Транспортна техника” – наскоро издадения учебник „Надеждност и якост на автомобилна и железопътна техника”, на който е съавтор заедно с доц. д-р инж. Цвятко Пенчев.