BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ВТУ „Т. Каблешков” на Втория национален форум на Младежкото иновационно и информационно общество

На 10 декември 2008 г. в Националния дворец на културата се проведе Вторият национален форум на Младежкото иновационно и информационно общество АБ под патронажа на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев. На форума присъстваха доц. дтн инж. Ненчо Ненов, зам.ректор на ВТУ «Тодор Каблешков», преподаватели и докторанти от университета. Сред наградените със златен знак „За Принос към младежко иновационно и информационно общество” изявени млади българи е гл. ас. д-р инж. Ставри Димитров от катедра "Технология, организация и управление на транспорта". Отличието му бе връчено за прилагането на ИКТ за научно-приложни изследвания в областта на транспорта.

На втората сесия на форума бяха представени ключови проекти за 2009 година – създаването на Национален Младежки технологичен парк – Техноцентър на територията на Технически университет София, Национален клъстер по Информационна сигурност на територията на Военна Академия, Младежка Телевизия “Алма Матер” в Софийски Университет, Младежки проект “Компютърно знание” и др. Участниците бяха информирани за възможностите за кандидатстване с проекти по национални и европейски фондове. Учредени бяха Младежка академия на науките и Младежка бизнес камара и борса.