BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Архив новини 2015

14.12.15 Признание за преподавател от катедра ИСТ 
10.12.15 Високо признание 
05.12.15 Студентски семинар 
04.12.15 Среща за студентите с "Бюро по труда - Изток" 
23.11.15 Връчване на дипломи за хабилитация 
18.11.15 Връчване на дипломи за хабилитация 
13.11.15 Мероприятие с учебна цел 
13.11.15 Връчване на дипломи за хабилитация 
11.11.15 Развитие на университетската спортна дейност 
10.11.15 Връчване на дипломи за хабилитация 
03.11.15 Признание за преподаватели и дипломанти от катедра “ТСС” 
30.10.15 Дипломиране на Випуск`2015, ОКС „бакалавър” 
29.10.15 Защита на дисертационни трудове 
28.10.15 Презентация на Ди Би Шенкер Рейл България ЕООД 
26.10.15 Информационен ден по програма Еразъм+ 
21.10.15 Среща с ученици от ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров” 
16.10.15 Зачисляване на чуждестранен докторант 
14.10.15 Лекции по програма "Еразъм+" 
12.10.15 XXII Международна научна конференция „Транспорт 2015” 
24.09.15 Защита на дисертационен труд 
14.09.15 Откриване на академичната 2015/2016 г. 
12.09.15 Ново европейско сътрудничество 
07.09.15  Защита на дисертационен труд 
07.09.15 Фондация "ЕВРИКА" 
01.09.15 В знак на сътрудничество 
31.08.15 Стаж на студенти 
31.08.15 Erasmus Student Network (ЕСН) 
28.07.15 Защита на дисертационен труд 
23.07.15 Международна производствена практика 
22.07.15 Дарение 
09.07.15  Защита на дисертационен труд 
08.07.15 Връчване на диплом за "доктор на науките" 
06.07.15 Международен турнир на младите математици 
06.07.15  Защита на дисертационен труд 
24.06.15 Защита на дисертационен труд 
19.06.15 Разширяване на българо-китайското сътрудничество в образованието и научните изследвания 
18.06.15 Опознавателен стаж в строителството 
17.06.15 Дипломни защити 
30.05.15 Държавно първенство по ръгби за жени 
29.05.15 Международна Еразъм+ седмица  
26.05.15 МЛАДЕЖКИ НАУЧЕН ФОРУМ  
26.05.15 Връчване на диплома за ОНС „доктор” 
21.05.15 Национална Универсиада-Пловдив, 2015 
19.05.15 Защита на дисертационен труд 
15.05.15 Дипломиране на Випуск`2015, ОКС „магистър” 
13.05.15 Семинар 
11.05.15 Връчване на диплом за хабилитация 
07.05.15 Защита на дисертационен труд 
30.04.15 Лекции на доц. Евелин Крмац 
27.04.15 Предизвикай себе си – бъди активен! 
24.04.15 Посещение на детската железница в Пловдив 
24.04.15 Вътрешна защита на докторант в кат. СОТС 
23.04.15 Връчване на диплом за хабилитация 
23.04.15 Защита на дисертационен труд 
22.04.15 Участие в международна научна конференция и сключване на нов договор за сътрудничество 
22.04.15 Зелените дни на ВТУ 
20.04.15 Уъркшоп в катедра “ ТСС” 
14.04.15 Подписване на договор за сътрудничество 
01.04.15 Представяне на The CITI Academy Awards 2015  
25.03.15 Дипломни защити в катедра Механика 
24.03.15 Ден на студентско управление 
16.03.15 С медал от Седмите зимни университетски игри 
09.03.15 Юбилейна конференция „Двадесет години Национален доверителен Екофонд” 
06.03.15 Занятия със студенти от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” 
25.02.15 Дипломни защити в катедра ТТ 
24.02.15 Връчване на диплом за хабилитация 
20.02.15 Дипломни защити в катедра EET 
20.02.15 Дипломни защити в катедра ИСТ 
18.02.15 Дипломни защити в катедра Механика 
17.02.15 Дипломни защити в катедра ТОУТ 
17.02.15 Дипломни защити в катедра ТСС 
10.02.15 Студенти на теоретично и практическо занятие 
29.01.15 Зимен тренировъчен лагер 
28.01.15 Брифинг „Национална схема за зелени инвестиции” 
28.01.15 Семинар с практическа насоченост 
27.01.15 Информационни дни по Програма „Еразъм+” 
27.01.15 Посещение на студенти от специалност „Транспортно строителство” в новострояща се метростанция 
22.01.15 Предварителна защита и обсъждане на дисертационен труд в катедра „Транспортна техника“ 
20.01.15 Обсъждане на дисертационен труд в катедра „Транспортно строителство и съоръжения” 
13.01.15 Патронен празник на ВТУ „Тодор Каблешков” 
09.01.15 Втори студентски научен семинар 
09.01.15 Семинар в катедра „Механика” 
05.01.15 Меморандум за сътрудничество