BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Архив новини 2014

16.12.14 Връчване на дипломи за образователната и научна степен „доктор” 
15.12.14 Връчване на диплом за хабилитация 
10.12.14 Cреща със студентите-първокурсници от други страни 
09.12.14 Връчване на диплом за хабилитация  
09.12.14 Връчване на дипломи за образователната и научна степен "доктор" 
03.12.14 Студентски научен форум по случай студентския празник - 8 декември 
27.11.14 Спечелен проект по фонд „Научни изследвания” 
24.11.14 Развитие на спорт сред младежки общности-висши училища 
20.11.14 Защита на дисертационен труд 
19.11.14 Трета поредна национална награда за наш студент 
18.11.14 Защита на дисертационен труд 
14.11.14 Защита на дисертационен труд 
13.11.14 Турнир по тенис на корт 
11.11.14 Връчване на диплом за хабилитация 
10.11.14 Юбилей на партньорски университет 
10.11.14 Среща на ректора със Студентски съвет 
02.11.14 Държавното първенство по ръгби  
31.10.14 Дипломиране на Випуск`2014, ОКС „бакалавър” 
28.10.14 Информационен ден по програма Еразъм+ 
27.10.14 Закриваща среща по проект 
23.10.14 Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 
14.10.14 Защита на дисертация 
02.10.14 Връчване на диплом за образователната и научна степен "доктор" 
02.10.14 Посещение на студенти в междугарие Пирдоп – Антон 
29.09.14 Стартиране на учебна година на студенти от ВТУ „Т. Каблешков” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна 
29.09.14 Защита на дисертация 
25.09.14 Посещение на представител на Морска академия, Гдиня, Полша 
23.09.14 Връчване на диплом за хабилитация 
19.09.14 Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2014“ 
17.09.14 Закриваща среща по проект 
15.09.14 Откриване на учебната година 
05.09.14 Защита на дисертация 
05.09.14 Връчване на диплом за образователна и научна степен „доктор” 
03.09.14 Диплома за докторска степен, издадена от ВТУ – призната в чужбина 
03.09.14 Държавен изпит за специалност „Комуникационна и осигурителна техника” 
02.09.14 Трети летни университетски игри 
31.07.14 Държавен изпит в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ 
21.07.14 Студенти на производствена практика в МИИТ-Москва 
19.07.14 Интензивната програма „Развитие на селския туризъм“ 
15.07.14 Студенти на производствена практика в Санкт-Петербург 
15.07.14 Руски студенти на производствена практика във ВТУ „Тодор Каблешков” 
11.07.14 За трети път – участие в Интензивната програма RailNewcastle 2014 
07.07.14 Находчивост и предприемчивост в обучението на специалисти от ВТУ „Тодор Каблешков” за енергийния сектор 
07.07.14 Ползотворно сътрудничество в обучението на транспортни специалисти 
04.07.14 Защита на дисертационен труд 
25.06.14 Втора научна конференция  
24.06.14 Научен форум 
24.06.14 Връчване на диплом за хабилитация 
19.06.14 Дипломни защити 
18.06.14 Академичен пърформанс „Железопътният транспорт в дискурса на новото време“ 
17.06.14 Българо-китайско сътрудничество в образованието и научните изследвания 
04.06.14 Връчване на диплом за придобита научна степен 
23.05.14 Дипломиране на Випуск`2014 ОКС „магистър” 
22.05.14 Проекти за мобилност във висшето образование и науката 
20.05.14 Медал на наш студент 
15.05.14 Защита на дисертационен труд 
14.05.14 Младежки научен форум „ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” 
13.05.14 Връчване на почетен знак 
13.05.14 Защита на дисертационен труд 
12.05.14 Връчване на диплом за хабилитация 
12.05.14 Студентска национална универсиада 2014 - София 
10.05.14 Участие на наш преподавател в телевизионно предаване 
09.05.14 Защита на дисертационен труд на докторант от Хърватия 
08.05.14 Договор за съвместно обучение 
08.05.14 Посещение на влака на Н.В. ЦАР БОРИС ІІІ 
30.04.14 Посещение на ВЕЦ 
26.04.14 Участие в международна научна конференция и сключване на нов договор за сътрудничество 
26.04.14 Пътуващ семинар 
25.04.14 Защита на дисертационен труд 
24.04.14 Студентски семинар 
15.04.14 Безплатен курс по AutoCAD Civil 3D 
11.04.14 Младежки форум по транспорта – 2014 
09.04.14 Провеждане на учебни занятия в гр. Симитли 
03.04.14 Защита на дисертационен труд 
24.03.14 Посещение на ОИЦ за структурните фондове на ЕС 
21.03.14 Дарение в полза на ВТУ „Т.Каблешков“ на стойност € 121875 
20.03.14 Ден на студентско управление 
13.03.14 Национални зимни студентски игри 
10.03.14 Юбилей на наш учен 
05.03.14 Нова книга 
21.02.14 Дипломни защити 
11.02.14 Резултати от Рейтинговата система - интервю с проф. П. Колев и доц. Д. Тодорова за в. Азбуки 
10.02.14 Юбилей на наш учен 
10.02.14 Студентска практика 
07.02.14 Защита на дисертационен труд 
06.02.14 Среща-семинар 
31.01.14 Връчване на диплом за хабилитация  
21.01.14 Оборудвана нова зала 
18.01.14 Алтернативна форма на упражнения 
13.01.14 Патронен празник на ВТУ „Тодор Каблешков”