BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Архив новини 2013

19.12.13 Презентация на полски студенти по програма ЕРАЗЪМ 
06.12.13 Дипломиране на Випуск`2013, ОКС „бакалавър” 
04.12.13 Студентски форум по случай 8-ми декември 
28.11.13 Национален семинар по проект „KNOW-IN” 
05.11.13 Връчване на дипломи за хабилитация 
02.11.13 Репортаж по ТВ Европа за откриване на лаборатория "Възобновяеми енергийни източници" 
01.11.13 Електронното образование и връзката с бизнеса - важни цели за нашият университет 
01.11.13 Откриване на лаборатория „Възобновяеми енергийни източници” 
30.10.13 Връчване на дипломи за хабилитация 
30.10.13 Информационен ден по програма „Еразъм” 
26.10.13 Престижна награда за наш студент 
14.10.13 21 Международна научна конференция „Транспорт 2013” 
07.10.13 Връчване на диплом за хабилитация 
24.09.13 Връчване на диплом за хабилитация 
16.09.13 Откриване на академичната 2013/2014 учебна година 
02.09.13 ВТУ „Тодор Каблешков” домакин на Майсторски клас 
09.07.13 Интензивна образователна програма RailNewcastle – 2013 
21.06.13 ВТУ „Тодор Каблешков” домакин на турнир „Огнени стрели” 
20.06.13 Aкадемичен пърформанс 
19.06.13 Високо държавно отличие за наш учен 
18.06.13 Връчване на диплом за хабилитация 
03.06.13 Учебна практика 
30.05.13 Среща на студенти от факултет „ТСТТ” със софтуерна Академия „Телерик” 
29.05.13 Обучение с модерен програмен пакет GEO5 
28.05.13 Посещение на делегация от ПГУПС 
22.05.13 Представяне на нова книга в навечерието на 24 май 
20.05.13 Възможности за стаж на студентите 
18.05.13 Дипломиране на Випуск`2013 ОКС „магистър” 
15.05.13 Младежки научен форум "ИНОВАЦИИ, ПРАКТИКА, РАЗВИТИЕ”  
09.05.13  Представяне на съвременна нанотехнология във ВТУ 
08.05.13 Официално връчване на диплом за хабилитация 
24.04.13 Работна среща по проект „KNOW-IN” 
23.04.13 Конкурс „Мис и Мистър ВТУ” 
19.04.13 Посещения на студенти от специалност ТС  
17.04.13 Информационен ден по проект във ВТУ „Т. Каблешков” 
17.04.13 Студентски уъркшоп 
16.04.13 Презентация на Виваком 
13.04.13 Студенти от ВТУ „Тодор Каблешков” в Копривщица 
10.04.13 Информационен ден по програма „Еразъм” 
09.04.13 Семинар на катедра СК 
26.03.13 Дипломни защити във факултет „ТСТТ” 
22.03.13 Работна среща по проект „RiFLE” 
21.03.13 Ден на студентско управление във ВТУ "Т. Каблешков" 
19.03.13 PTV семинар по транспортно моделиране и планиране 
19.03.13 Наши студенти отново на Солунското пристанище 
12.03.13 Наши студенти отново на Солунското пристанище 
09.03.13 Национална Зимна Универсиада 
06.03.13 Семинар, организиран от Центъра за кариерно развитие 
20.02.13 Подписан договор за финансиране на проект BG051PO001-3.1.08-0007 
16.02.13 Общо събрание на НПСС 
04.02.13 Информационен ден по проект 
31.01.13 Тържествено освещаване на знаме 
14.01.13 Патронен празник