BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Архив новини 2012

21.12.12 Наградени учени на ВТУ „Тодор Каблешков” 
21.12.12 Спечелен нов проект 
20.12.12 Високо признание за учени от ВТУ "Тодор Каблешков"  
18.12.12 Турнир по футбол „8-ми декември” 
07.12.12 Дипломиране на Випуск 2012, ОКС „бакалавър” 
04.12.12 Студентски форум „Социално ориентирани проекти”  
22.11.12 Спечелен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  
22.11.12 Успешно овладяване на нови програми от студентите 
14.11.12 Избор на ректор на ВТУ "Т.Каблешков" 
07.11.12 Официално връчване на договор на проект за безвъзмездна финансова помощ на стойност 530 994,95лв. 
31.10.12 Информационен ден по програма „Еразъм” 
23.10.12 Тържествено честване на 90-годишнината на ВТУ „Тодор Каблешков” 
22.10.12 Спечелени проекти с партньорството на ВТУ „Тодор Каблешков” 
15.10.12 Студентски семинар на катедра „Строителни конструкции“ 
01.10.12 МВнР: България става регионален университетски център на Франкофонията 
29.09.12 Благодарствено писмо 
28.09.12 Публична лекция 
21.09.12 Наш преподавател член на постоянна комисия на НАОА  
17.09.12 Откриване на академичната 2012 - 2013 г. 
31.08.12 Спечелен проект на ВТУ „Тодор Каблешков” 
25.07.12 Високо държавно отличие за наш учен 
19.07.12 Атестат за авторитета на ВТУ в столицата 
06.07.12 Партньори в Интензивна програма „RailNewcastle” във Великобритания 
26.06.12 Официално връчване на дипломи за хабилитация 
25.06.12 Разширяване на сътрудничеството по програма „Еразъм” 
21.06.12 Студентски пърформанс  
18.06.12 Десета международна изложба "Хемус" 
18.06.12 Спечелен инвестиционен проект на ВТУ "Т. Каблешков" 
13.06.12 Информационен ден по проект № BG051PO001-3.3.06-0043 
11.06.12 Публична лекция на г-жа Катрин Брешиняк 
10.06.12 Младежки форум 
10.06.12 Успех на наши студенти 
06.06.12 Официално връчване на диплом за хабилитация 
04.06.12 Международен съвет по трибология  
04.06.12 Официално връчване на диплом за хабилитация 
30.05.12 Юбилейна национална конференция по програма „Еразъм” 
22.05.12 Дипломиране на Випуск`2012 ОКС „магистър” 
21.05.12 Изложба "ВТУ "Тодор Каблешков" в картини и фотоси" 
17.05.12 Публична лекция 
16.05.12 Студентска научна сесия „Икономика на знанието” 
14.05.12 Мобилности по програма „Финансов механизъм на ЕИП” 
02.05.12 Форум ОП„ТРАНСПОРТ” 2007-2013 г. 
24.04.12 Публична лекция 
23.04.12 Писмо от Националния доверителен екофонд  
20.04.12 Ползотворно сътрудничество 
19.04.12 Нов проект по COST, свързан с електромобилите 
10.04.12 Информационен ден по програма „Еразъм” 
06.04.12 Официално връчване на диплом за хабилитация 
30.03.12 Посланик на ВТУ "Тодор Каблешков" на посещение в унгарски университет 
29.03.12 Официална церемония за връчване на договори 
29.03.12 Участие на студенти от ВТУ "Т.Каблешков" на студентска сесия 
22.03.12 Ден на студентско управление във ВТУ „Тодор Каблешков”  
15.03.12 Учебна практика по пристанищно строителство в Лом и Видин 
08.03.12 Официално връчване на диплом за хабилитация  
02.03.12 Международна специализирана изложба „Транспорт и логистика” 
01.03.12 Официално връчване на диплом за хабилитация 
29.02.12 Международно признание за наш преподавател 
28.02.12 Стенд за ударно – абразивно износване 
27.02.12 Дипломни защити във факултет “ТСТТ” 
23.02.12 Официално връчване на диплом за хабилитация 
20.02.12 Учебна практика по Пристанищно строителство в Солун 
13.01.12 Патронен празник на ВТУ „Т. Каблешков”