BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Още

01.10.16 Конференция на факултет КЕТ 
27.09.16 Посещение на наша делегация в Москва 
27.09.16 Делови посещения по програма „Еразъм+” 
27.09.16 Публична защита на дисертационен труд 
19.09.16 Откриване на академичната 2016/2017 година 
15.09.16 Конференция на факултет "ТСТТ" 
01.09.16 Създаване на Обществен съвет по транспорта 
01.09.16 Участие на ВТУ“Т.Каблешков“ на 5 Летни университетски игри-Камчия, 2016 
10.08.16 Публична защита на дисертационен труд 
22.07.16 Международна производствена практика 
20.07.16 Откриване на участък от метрото „МС Джеймс Баучер – МС Витоша” 
14.07.16 Студенти от ВТУ „Тодор Каблешков” на опознавателен стаж 
12.07.16 Публична защита на дисертационен труд 
06.07.16 Връчване на диплома за научна степен "доктор на науките" 
05.07.16 Нов договор за българо-китайско сътрудничество в образованието и научните изследвания 
04.07.16 XXIV международна научна конференция TRANS&MOTOAUTO`16 
28.06.16 Научен форум на факултет „Транспортен мениджмънт“ 
28.06.16 Професионален празник на транспортните работници 
26.06.16 Среща на рода Каблешкови 
16.06.16 Разширяване на българо-китайското сътрудничество в образованието и научните изследвания 
01.06.16 Публична защита на дисертационен труд 
31.05.16 Малки гости във ВТУ "Тодор Каблешков" 
30.05.16 Високо отличие–„ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“ 
30.05.16 Международна научна конференция 25-26 май, Жилина, Словакия 
30.05.16 Връчване на диплома за ОНС „доктор” 
27.05.16 Международна научна конференция „Безопасна Европа: диагноза и прогноза”  
20.05.16 Дипломиране на Випуск`2016 ОКС „магистър” 
20.05.16 Присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза” 
19.05.16 Посещение на студенти в Народното събрание 
19.05.16 Лекция по Еразъм+ 
16.05.16 МЛАДЕЖКИ НАУЧЕН ФОРУМ 
09.05.16 Участие в международна научна конференция 
27.04.16 Презентация на Стажантската програма на VIVACOM 
27.04.16 Публична защита на дисертационен труд 
27.04.16 Студентска екскурзия 
25.04.16 Публична лекция на проф. д-р инж. Стоян Братоев 
21.04.16 Участие в международна конференция 
20.04.16 Делово посещение 
14.04.16 Тържествени чествания 
14.04.16 Ден на отворените врати 
12.04.16 Публична лекция на зам.-министър Валери Борисов 
07.04.16 Участие на ВТУ „Тодор Каблешков” на изложение 
06.04.16 Интернационална вечер 
06.04.16 Вътрешна защита в катедра "СОТС" 
04.04.16 Специализация по “Публична администрация” 
23.03.16 Ден на студентско управление 
01.03.16 Дипломни защити в кат. "ТТ" 
24.02.16 Дипломни защити в кат. "ИСТ" 
16.02.16 Дипломни защити в кат. ЕЕТ 
15.02.16 Защита на дисертационен труд 
13.01.16 ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”